Události za únor 2019

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 3.2.2019 bylo oznámeno na služebnu MP, že na ul. Hornická leží na zemi u popelnic muž, ze kterého je cítit alkohol. Na místě strážníci …

Dne 3.2.2019 bylo oznámeno na služebnu MP, že na ul. Hornická leží na zemi u popelnic muž, ze kterého je cítit alkohol. Na místě strážníci zjistili totožnost muže a provedli u něj orientační dechovou zkoušku s výsledkem bezmála 3 promile alkoholu v dechu. Na místo byl přivolán lékař, aby muže prohlédl a rozhodl o jeho převozu do PZS Jihlava. Vzhledem k tomu, že byl podchlazen byl převezen na urgentní příjem do nemocnice v NMNM.

Dne 4.2.2019 prováděli strážníci na žádost lékaře z urgentního příjmu nemocnice asistenci při převozu agresivního pacienta do psychiatrické léčebny v Jihlavě.

Dne 5.2.2019 cestovali strážníci opět do Jihlavy. Ve večerních hodinách bylo oznámeno, že na ul. Nádražní leží na zemi žena v podnapilém stavu a není schopna chůze. Po provedení nezbytných úkonů byla převezena do PZS v Jihlavě.

Dne 7.2.2019 bylo oznámeno občankou obce Olešná, že zde volně pobíhá pes bez obojku a evidenční známky. Strážníci na místě psa odchytili a umístili do kotce. Následujícího dne byl zjištěn majitel, kterému byl pes předán.

Dne 14.2.2019 v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Horní je u jednoho z kanálů poškozen jeho kryt a hrozí, že by mohlo dojí ke zranění osob. Strážníci ihned vyrozuměli odpovědné osoby k odstranění závady.

Dne 24.2.2019 bylo strážníkům oznámeno občankou obce Rokytno, že jim na zahradu přiběhl cizí pes. Strážníci na místě psa odchytili a umístili do kotce. Díky tomu, že oznamovatelka umístila informaci o nálezu psa na FB, podařilo se ještě téhož dne psa předat majiteli, který byl z obce Samotín.

Dne 26.2.2019 v 08:00 hod. bylo oznámeno, že po levé straně u železničního přejezdu na ul. Křičkova je částečně odkryté betonové víko šachty a hrozí, že může dojít ke zranění osob. Strážníci prověřili na místě stav a věc ihned předali kompetentní osobě ke sjednání nápravy.

Dne 28.2.2019 v ranních hodinách prováděli strážníci šetření ve věci fyzického napadení mezi dvěma mladíky. Po provedení všech nebytných úkonů bude věc předána správnímu orgánu k projednání, případně bude věc vyřešena příkazem na místě.