Události za říjen 2018

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 8.10. 2018 v dopoledních hodinách prováděli strážníci odchyt psa, který se volně pohyboval v parku Koruna. Díky obojku s evidenční známkou, který měl na …

Dne 8.10. 2018 v dopoledních hodinách prováděli strážníci odchyt psa, který se volně pohyboval v parku Koruna. Díky obojku s evidenční známkou, který měl na krku, nebyl problém zjistit majitele a psa mu předat.

Dne 18.10.2018 v 10:45 hod. strážníci odchytávali dva volně pobíhající psi, a to na ul. Masarykova. Strážníkům se je podařilo odchytit na Komenského náměstí. Ještě týž den byl zjištěn majitel a psi předáni.

Dne 19.10.2018 ve 23:20 hod. bylo strážníkům oznámeno, že na jedné z ubytoven dochází k rušení nočního klidu hlasitou hudbou. Při příjezdu na místo strážníci žádné rušení nočního klidu nezaznamenali. Uživatel uvedeného bytu byl přesto upozorněn na dodržování nočního klidu.

Dne 20.10.2018 ve večerních hodinách prováděli strážníci ve spolupráci s PČR pátrání po motorovém vozidle, které způsobilo dopravní nehodu a z místa ujelo.

Dne 24.10.2018 bylo strážníkům oznámeno, že do bývalého areálu Agra na ul. Soškova někdo neoprávněně navezl stavební suť. Díky kamerovému systému se podařilo pachatele zjistit a věc včas vyřešit.

Dne 24.10.2018 ve 22:53 hod. bylo strážníkům oznámeno z KOPIS Jihlava, že na Vratislavově náměstí leží na zemi podnapilí muž. Na místě strážníci nalezli muže, který se snažil vstát. Vzápětí se na místo dostavil jeho příbuzný s tím, že oslavovali narození člena rodiny a muže doprovodil domů.

Dne 28.10.2018 prováděli strážníci ve spolupráci s PČR usměrňování dopravy při průvodu z Vrat. náměstí na Tři kříže v rámci slav 100. výročí založení republiky.