Události za prosinec 2020

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

V nočních hodinách dne 5.12.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v jednom z bytů na ul. Žďárská dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo …

V nočních hodinách dne 5.12.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v jednom z bytů na ul. Žďárská dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že zde probíhá oslava. Přítomní byli upozorněni na rušení nočního klidu a vyzváni, aby se ztišili a oslavu ukončili, což učinili.

Dne 8.12.2020 prováděli strážníci asistenci PČR při řešení dopravní nehody na ul. Brněnská.

Dne 10.12.2020 řešili strážníci několik špatně parkujících vozidel v areálu nemocnice, kde tyto vozidla bránila příjezdu sanitních vozidel k urgentnímu příjmu.

Dne 16.12.2020 bylo oznámeno na MP, že na Vratislavově náměstí leží na lavičce muž. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o silně podnapilého muže, který nekomunikuje a není schopen samostatné chůze. Muž byl převezen do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.

Dne 18.12.2020 se dostavil na služebnu MP občan NMNM, který hlídce předal nalezený mobilní telefon. Strážníkům se následně podařilo zjistit jeho majitele, kterému byl telefon vrácen.

Dne 20.12.2020 řešili strážníci opět rušení nočního klidu. V tomto případě se hluk ozýval z bytu na ul. Masarykova, kde měl uživatel bytu puštěnou hlasitou hudbu. Po upozornění od hlídky hudbu vypnul a věc tak mohla být vyřešena na místě.

Dne 23.12.2020 bylo strážníkům oznámeno majitelem lesa, že zde přistihl muže při krádeži dřeva. Na místě bylo zjištěno, že způsobená škoda činní cca. 100,-Kč, kterou pachatel uhradil.

Městská policie informuje občany, že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách bezpečný přechod dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. Bližší informace u velitele MP, tč. 566 598 441, 776612033.