Události za prosinec 2018

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 6.12.2018 v odpoledních hodinách prováděli strážníci odchyt labutí, které se nacházely na silnici I/19 před obcí Olešná, kde ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Odchycené labutě …

Dne 6.12.2018 v odpoledních hodinách prováděli strážníci odchyt labutí, které se nacházely na silnici I/19 před obcí Olešná, kde ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Odchycené labutě byly vypuštěny na Cihelský rybník.

Dne 12.12.2018 byla na žádost PČR prováděna asistence při oznámení zvlášť závažného trestného činu. Na místě bylo následně zjištěno, že k žádnému trestnému činu nedošlo, pouze volající má psychické problémy. Proto byla na místo přivolána RZS, která si osobu převzala.

Dne 16.12.2018 ve večerních hodinách prováděli strážníci asistenci při převozu agresivního pacienta na psychiatrii v Jihlavě.

Dne 23.12.2018 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Budovatelů stojí osobní motorové vozidlo, které má otevřené dveře a poblíž vozidla se nikdo nenachází. Strážníci se ihned dostavili na místo, v průběhu provádění nezbytných úkonů se k vozidlu dostavil jeho majitel. Následnou kontrolou vozidla nebylo zjištěno, že by došlo k odcizení nějakých věcí.

Dne 28.12.2018 v odpoledních hodinách řešili strážníci oznámení, že na silnici č. I/19 se má pohybovat podnapilý muž se psem a ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu. Na místě strážníci zjistili, že se jedná o jim známou osobu, která byla předána v místě bydliště rodinným příslušníkům.

Dne 29.12.2018 v nočních hodinách prováděli strážníci asistenci podnapilého a agresivního pacienta do PZS Jihlava.

Dále v průběhu měsíce prosince bylo řešeno 10 případů neoprávněného stání na vyhrazeném parkovišti a 5 případů volného pobíhání psů.