Události za měsíc září

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 7.9.2019 prováděli strážníci asistenci ve spolupráci s PČR při pátrání a následném zadržení podezřelé osoby. Vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů. V nočních hodinách dne …

Dne 7.9.2019 prováděli strážníci asistenci ve spolupráci s PČR při pátrání a následném zadržení podezřelé osoby. Vše proběhlo bez jakýchkoliv problémů.

V nočních hodinách dne 8.9.2019 prováděli strážníci na žádost z urgentního příjmu nemocnice NMNM asistenci při převozu agresivního pacienta do PZJ Jihlava.

Dne 17.9.2019 bylo prováděno na žádost PČR pátrání po pohřešované osobě, která odešla z chirurgického  oddělení nemocnice NMNM. Pohřešovaná osoba byla následně nalezena v pořádku v místní části Petrovice.

Dne 14.9.2019 oznámila občanka NMNM, že nalezla volně pobíhajícího psa na ul. Sportovní. Strážníci psa převzali a umístili do kotce. Následně kontaktoval hlídku MP majitel psa, který oznámil, že mu nedopatřením utekl. Pes byl tak ihned vrácen majiteli.

Ve večerních hodinách dne 20.9.2019 řešili strážníci oznámení o rušení nočního klidu v lokalitě Zahradníkův kout. Na místě bylo zjištěno, že zde probíhá oslava narozenin s reprodukovanou hudbou. Přítomné osoby na místě byly vyzvány k nápravě, což učinily a věc tak mohla být vyřešena na místě.

Dne 23.9.2019 bylo opět na žádost PČR prováděno pátrání po pohřešované osobě, která odešla z hotelu Medlov neznámo kam. I v tomto případě se pohřešovanou osobu podařilo nalézt hlídce PČR.

Dne 29.9.2019 bylo oznámeno na služebnu MP zaměstnanci nemocnice, že se zde volně pohybují dva psi. Strážníkům se je podařilo na místě odchytit a umístit do kotce. Po provedení nezbytných úkonů se podařilo zjistit majitele a oba psy v pořádku předat.