Události za měsíc září 2017

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

V průběhu hlídkové činnosti nalezli strážníci dne 16.9.2017 v ranních hodinách pánskou peněženku s finanční hotovostí, která ležela společně s mobilním telefonem na komunikaci ul. …

V průběhu hlídkové činnosti nalezli strážníci dne 16.9.2017 v ranních hodinách pánskou peněženku s finanční hotovostí, která ležela společně s mobilním telefonem na komunikaci ul. Nad Městěm . Ještě týž den se podařilo zjistit majitele a nalezené věci mu byly v pořádku vráceny.

Dne 18.9.2017 bylo strážníkům oznámeno, že byl v obci Hlinné sražen osobním vozidlem volně pobíhající pes. Strážníkům se na místě podařilo dle evidenční známky zjistit majitele, který si pro psa přijel a zajistil mu veterinární ošetření.

Dne 20.9.2017 prováděli strážníci na žádost PČR asistenci při dopravní nehodě, kdy odkláněli dopravu z ul. Brněnská.

Dne 23.9.2017 strážníci usměrňovali dopravu na Vratislavově náměstí v průběhu konání oslav sv. Václava tak, aby nedošlo k žádnému incidentu během slavnostního pochodu.

V odpoledních hodinách dne 23.9.2017 bylo oznámeno z MP ZR, že byl nalezen na ul. Dukelské v Novém Městě na Moravě volně pobíhající pes a nálezce ho vede na služebnu. Strážníci psa umístili do odchytové služby. Následujícího dne se přihlásil majitel, kterému byl pes vydán i s patřičným postihem za porušení vyhlášky města.

Dne 27.9. 2017 strážníci řešili oznámení z místní části Petrovice, kde se po obci pohybovali dvě osoby, které obchází domy a obtěžují jejich obyvatele. Na místě strážníci zjistili, že osoby nic neprodávají ani nenabízí, ale že se jedná o svědky Jehovovy a šíří zde náboženství. Strážníci jim následně vysvětlili, že obyvatelé místní části se jejich jednáním cíti obtěžováni a bylo jim doporučeno, aby místo opustili, což následně učinili.

V nočních hodinách dne 30.9.2017 prováděli strážníci ve spolupráci s PČR preventivní kontrolu areálu Vysočina Arény, kde probíhalo finále seriálu Kolo pro život a v důsledku velkého množství návštěvníků hrozilo, že by zde mohlo docházet ke škodám na majetku.