Městská policie

Události za měsíc srpen 2022

/ Jiří Hradil

Krátce před půlnocí dne 3.8.2022 se v blízkosti jednoho z bytových domů v ulici Smetanova hlasitě hádaly tři ženy. Hluk nedal spát jedné z obyvatelek, …

Krátce před půlnocí dne 3.8.2022 se v blízkosti jednoho z bytových domů v ulici Smetanova hlasitě hádaly tři ženy. Hluk nedal spát jedné z obyvatelek, která proto na místo zavolala strážníky městské policie. Hlídka na místě zastihla všechny mladé aktérky hádky a upozornila je, že se dopouští rušení nočního klidu. Znesvářené dívky se po domluvě strážníků uklidnily a z místa odešly.

Oznámení o muži, který spí na lavičce v blízkosti mateřské školky v ulici Drobného přijala hlídka strážníků 5.8.2022 odpoledne. Policisté na místě muže probudili a ztotožnili. Vzhledem k tomu, že spáč nebyl zraněn a nevyžadoval lékařské ošetření, byl z místa vykázán.

Při hlídkové činnosti dne 9.8.2022 si dvě hodiny po poledni strážníci všimli v ulici Masarykova muže, který ležel u lavičky na zemi. Při bližší kontrole zjistili, že se jedná o jim známého výtečníka. Vzhledem k tomu, že muž byl ve značně opilém stavu, kdy nebyl schopen vstát a ohrožoval své zdraví, rozhodla hlídka o jeho převozu na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.

Na děti, které se pohybují v budově bývalého kravínu v ulici Soškova, byli městští policisté upozorněni dne 11.8.2022 v podvečerních hodinách. Oznamovatel se obával, aby se dětem něco nestalo. Hlídka na místě zastihla čtyřčlennou skupinku, která v budově hrála bojové hry. Děti byli strážníky upozorněni, že do budovy, která je ve špatném stavu, je vstup zakázán, a že by se jim zde mohlo něco stát. Odešly si tak hrát na bezpečnější místo.

O nálezu několika použitých injekčních stříkaček byli strážníci informováni odpoledne 16.8.2022. Hlídka se dostavila na místo do ulice Budovatelů, kde strážníci bezpečně ze země stříkačky odstranili a následně předali k likvidaci.

Hlasitá párty se odehrávala v jednom z bytů v ulici Budovatelů v nočních hodinách dne 21.8.2022. Kvůli bujaré zábavě zavolala na místo strážníky jedna z nájemnic. Hlídka pořadatele oslavy vyzvala, aby se ztišili, protože ruší noční klid. Oslavující byli strážníky upozorněni, že za tento přestupek hrozí několikatisícové pokuta. Domluvě všichni na místě porozuměli a oslavu ukončili.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.