Události za měsíc srpen 2017

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 2.8.2017 bylo strážníkům oznámeno z urgentního příjmu nemocnice, že se na chodbě nachází ošetřený pacient, který spí a nechce odejít. Po příjezdu na místo …

Dne 2.8.2017 bylo strážníkům oznámeno z urgentního příjmu nemocnice, že se na chodbě nachází ošetřený pacient, který spí a nechce odejít. Po příjezdu na místo strážníci osobu probudili a vykázali z areálu nemocnice.

Ve večerních hodinách dne 2.8.2017 prováděli strážníci na žádost operačního střediska policie ČR asistenci při usměrňování dopravy na silnici č. I/19, z důvodu dopravní nehody za obcí Radňovice.

Dne 7.8.2017 bylo oznámeno, že v místní části Olešná došlo k napadení nezletilé osoby psem. Strážníci věc zadokumentovali a předali příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Dne 19.8.2017 strážníci asistovali SDH NMNM při otevírání bytu na ul. Budovatelů, kde došlo k havárii vody.

Dne 20.8. a 25.8.2017 odchytávali strážníci dva psy, kteří se volně pohybovali v centrální části města. V obou případech se podařilo zjistit majitele, kterým po projednání přestupku byli psi předáni.

Dne 26.8.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že došlo k fyzickému napadení v bytě na ul. Drobného. Provedeným šetření na místě bylo zjištěno, že k napadení došlo mezi bývalými manžely. Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému zranění a nebylo třeba lékařské ošetření vyřešili strážníci věc na místě.

V nočních hodinách dne 29.8.2017 spatřila hlídka MP na ul. Bělisko dvě osoby, které se pokoušely dostat do kontejneru na elektroodpad. Po zjištění jejich totožnosti, byli upozorněni na skutečnost, že v případě odcizení uloženého elektroodpadu by se dopustili přestupku proti majetku, což se v tomto případě nestalo a strážníci tak vyřešili věc na místě.