Události za měsíc srpen 2016

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Ve večerních hodinách dne 4.8.2016 řešili strážníci slovní a fyzické napadení mezi manželi v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že věc nebylo možno …

Ve večerních hodinách dne 4.8.2016 řešili strážníci slovní a fyzické napadení mezi manželi v Novém Městě na Moravě. Vzhledem k tomu, že věc nebylo možno vyřešit na místě strážníci po provedení všech nezbytných úkonů věc předali k projednání příslušnému spránímu orgánu.

Dne 6.8.2016 byl strážníkům předán pes, který se volně pohyboval po ul. Masarykova. Díky evidenční známce, kterou měl na obojku, nebyl problém zjistit majitele a psa předat.

V nočních hodinách dne 12.8.2016 prováděli strážníci asistenci ve spolupráci s PČR na HU DUO, kde se měla v jednom z bytů nacházet osoba, která vyhrožovala sebevraždou. Na místo se následně dostavili ostatní složky IZS. Vše skončila převezením osoby do nemocnice v Novém Městě na Moravě k dalšímu opatření.

Dne 13.8.2016 ve večerních hodinách prováděli strážníci asistenci při převozu agresivní pacientky do PZS Jihlava. .

Dne 21.8.2016 bylo oznámeno z tísňové linky, že se na ul. Nečasova v náhonu za mlýnem nachází pes. Při příjezdu na místo byl již pes vyproštěn HZS kraje Vysočina. Strážníci podchlazeného psa následně předali majitelce.

Dne 22.8.2016 strážníci asistovali při dopravní nehodě na křižovatce ul. Tyršova – Drobného, kde prováděli usměrňování dopravy.

Dne 25.8.2016 řešili strážníci případ, kdy volně pobíhající pes napadl jiného psa, kterého měla majitelka na vodítku. Když se je snažila od sebe odtrhnou, tak jí pobíhající pes způsobil poranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Věc tak bude dále projednávat příslušný správní ográn při MěÚ v Novém Městě na Moravě.