Události za měsíc říjen 2020

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 2.10.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Vlachovická se volně pohybuje pes bez svého majitele. Strážníci psa na místě odchytili a umístili do služebního …

Dne 2.10.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Vlachovická se volně pohybuje pes bez svého majitele. Strážníci psa na místě odchytili a umístili do služebního kotce. Následným šetřením byl majitel zjištěn a pes mu byl předán.

Dne 4.10.2020 řešili strážníci oznámení od výpravčího ČD, že v blízkosti podjezdu pod silnicí I/19 u železniční tratě se volně pohybuje poník a výpravčí má obavy, aby nedošlo ke kolizi s vlakem. Strážníci vyrazili ihned na místo a vyrozuměli majitele, který poníka zahnal zpět do ohrady.

Dne 15.10.2020 zasahovali strážníci v OD Penny, kde byla přistižena osoba při krádeži drobného zboží. Po provedení všech nezbytných úkonů, byla věc vyřešena příkazem na místě.

V nočních hodinách dne 17.10.2020 bylo oznámeno na služebnu MP, že v blízkosti BČS dochází k rušení nočního klidu. Při příjezdu na místo zde byla přistižena skupinka osob, která byla již na odchodu. Strážníci přítomné poučili o jejich protiprávním jednáním a věc vyřešili na místě.

Dne 19.10.2020 prováděli strážníci na žádost operačního střediska PČR Jihlava šetření ve věci fyzického napadení mezi dvěma muži, ke kterému došlo na ul. Karníkova. Po provedení prvotních úkonů byla věc předána PČR k dalšímu opatření.

Dne 24.10.2020 ve večerních hodinách řešili strážníci opět rušení nočního klidu. V tomto případě se jednalo o byt na ul. Masarykova, kde byla puštěná hlasitá hudba. Po upozornění uživatele bytu na stížnost ze strany spoluobčanů se omluvil a hudbu ihned ztišil.

V ranních hodinách dne 25.10.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Křenkova skupinka osob manipuluje s popelnicemi a kontejnery. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde v blízkosti místa byla zastižena skupinka osob. Následným šetřením a vytěžením kamerového záznamu byla věc vyřešena s pachateli příkazem na místě.

Městská policie informuje občany, že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách bezpečný přechod dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. Bližší informace u velitele MP, tč. 566 598 441, 776612033.