Události za měsíc květen 2017

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Dne 7.5.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že na kruhovém objezdu v Novém Městě na Moravě je zaplavena část komunikace a mohlo by zde dojít …

Dne 7.5.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že na kruhovém objezdu v Novém Městě na Moravě je zaplavena část komunikace a mohlo by zde dojít ke kolizní situaci. Strážníci na místě zjistili, že došlo k zanesení kovového roštu kanálu nečistotami, které ihned odstranili a voda odtekl. Celá věc byla následně předána SÚS ZR k dalšímu opatření.

Ve večerních hodinách dne 7.5.2017 bylo strážníkům oznámeno, že v ubytovně na ul. Soškova dochází k ručení nočního klidu. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že v jednou z pokojů hraje hlasitě televizor. Po upozornění na noční klid nájemník ihned televizor ztišil. Strážníci tak mohli věc vyřešit na místě.

V průběhu konání SP horských kol v době od 18.5.- 21.5.2017 zajišťovali strážníci MP dohled nad veřejným pořádkem v centrální části města a podíleli se na usměrňování dopravy na ul. Tyršova (KD), kde probíhala akreditace závodníků a jejich doprovodu.

Dne 23.5.2017 strážníci asistovali SDH NMNM při otevírání jednoho z bytů v Novém Městě na Moravě, kdy došlo k poškození zámku vstupních dveří a majitelka se nemohla dostat domů. Hasičům se podařilo byt otevřít během několika minut.

Dne 27.5.2017 prováděli strážníci usměrňování dopravy z Vrat. náměstí na ul. Sportovní, kdy v rámci pořádání dětského dne doprovázeli pochod mažoretek na atletický stadion.

Dne 31.5.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že na ul. Pavlovova volně pobíhá pes většího vzrůstu, který ohrožuje bezpečnost silničního provozu. Strážníkům se psa podařilo na místě odchytil a umístit do služebního kotce. Následně byl dle známky zjištěn majitel a pes předán.