Události za měsíc duben

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 16.4.2020 bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na dopravním terminálu leží muž, který je zřejmě v podnapilém stavu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná …

Dne 16.4.2020 bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že na dopravním terminálu leží muž, který je zřejmě v podnapilém stavu. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o osobu v silně podnapilém stavu, která není schopna samostatné chůze. Provedenou orientační dechovou zkouškou, bylo muži naměřeno 3,86 promile alkoholu v dechu. Následně byl převezen do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Dne 17.4.2020 v nočních hodinách prováděli strážníci asistenci při převozu agresivního pacienta z nemocnice do PZS Jihlava.

V nočních hodinách dne 18.4.2020 bylo strážníkům oznámeno rušení nočního klidu v lokalitě Zahradníkův kout. Při kontrole uvedené lokality nebylo zjištěno, že by zde docházelo k rušení nočního klidu.

Dne 23.4.2020 strážníci odchytávali volně pobíhajícího psa na ul. Kárníkova. V průběhu zjišťování majitele psa se sám telefonicky ozval a pes mu byl předán.

Rovněž tak dne 24.4.2020 řešili strážníci volné pobíhání psa. Tentokrát se jednalo o lokalitu u obce Studnice. I v tomto případě se podařilo zjistit majitele a pes tak nemusel putovat do útulku.

Dne 29.4.2020 v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno výpravčím ČD, že se na vlakovém nádraží zdržuje skupinka podnapilých osob, kteří jsou hluční a dělají nepořádek. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o tři osoby, které čekají na kamaráda. Hlídkou byli vyzváni, aby opustili prostor nádraží a ztišili se, což ihned učinili. Věc tak byla ze strany MP vyřešena na místě.

V průběhu měsíce dubna řešili strážníci šest případů porušení vládního nařízení o nošení roušek. V jednom případě byla věc oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání, protože se jednalo o opakované porušení. V ostatních případech věc řešili strážníci domluvou.

Městská policie dále informuje, že od konce měsíce května změnila místo své úřadovny. Z ulice Školní 448 se přestěhovala na ul. Drobného 301. Telefonní čísla zůstávají stejná 602 555 156, 566 598 440.