Události za měsíc duben 2017

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

V nočních hodinách dne 8.4.2017 bylo oznámeno, že před hospodou v NMNM dochází ke rvačce mezi několika muži. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo, …

V nočních hodinách dne 8.4.2017 bylo oznámeno, že před hospodou v NMNM dochází ke rvačce mezi několika muži. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo, kde se nacházeli tři muži. K žádnému fyzickému napadání již mezi nimi nedocházelo. Provedou orientační dechovou zkouškou bylo zjištěno, že všichni zúčastnění jsou po vlivem alkoholu. Na místo se vzápětí dostavila hlídka PČR, která si věc převzala.

Dne 10.4.2017 byla hlídka MP požádána lékařem urgentního příjmu nemocnice v NMNM o asistenci při převozu podnapilého pacienta, který trpí depresemi a je nebezpečný sám sobě, do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Dne 11.4.2017 se dostavila na služebnu slečna, která předala strážníkům papouška Korelu, kterou nalezla v blízkosti II. Základní školy. Dle místní znalosti byl majitel zanedlouho zjištěn a papoušek v pořádku předán.

Dne 15.4.2017 bylo strážníkům oznámeno, že v blízkosti OD Penny market leží na zemi zraněný podnapilý muž. Na místo byla ihned přivolána RZS, která převezla muže k ošetření. Ten byl následně na žádost lékaře převezen do PZS Jihlava k vystřízlivění.

Dne 19.4.2017 prováděli strážníci asistenci HZS ZR, při odstraňování stromu na ul. Nečasova, kde blokoval část komunikace.

Dne 27.4.2017 ve večerních hodinách řešili strážníci manželský spor, jehož aktéři svým jednáním rušili noční klidu. Na místě strážníci situaci uklidnili a manželé se po vzájemné dohodě omluvili. Věc tak byla vyřešena pouze domluvou.

Dne 27.4.2017 probíhalo na dopravním hřišti u Klečkovského rybníku oblastní kolo soutěže mladých cyklistů. Strážníci zde prováděli kontrolu nad dodržováním pravidel silničního provozu a hodnotili soutěžící. Vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných. Nejlepší z nich si svým výkonem zajistili účast v okresním kole.

Městská policie upozorňuje občany Nového Města na Moravě a místních částí na platnost Obecně závazné vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 5/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se zakazuje používání zábavné pyrotechniky. Strážníci jsou oprávněni za porušení této vyhlášky uložit blokovou pokutu na místě až do výše 5.000,-Kč. S vyjímkou ve dnech 31.12. a 1.1. kalendářního roku. V ostatních dnech je používání pyrotechniky zakázané.

Městská policie informuje občany, že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, kteří by zajišťovali zejména v ranních hodinách bezpečný přechod dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. Bližší informace u velitele MP Jiřího radila, tč. 566 598 441, 776612033.