Události za měsíc červenec

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 7.7.2018 v 22:15 a 01:00 hod. bylo strážníkům oznámeno rušení nočního klidu. V obou případech byla věc se zúčastněnými osobami vyřešena na místě tak, …

Dne 7.7.2018 v 22:15 a 01:00 hod. bylo strážníkům oznámeno rušení nočního klidu. V obou případech byla věc se zúčastněnými osobami vyřešena na místě tak, aby již nedocházelo k protiprávnímu jednání.

Dne 12.7.2018 v 8:20 hod. bylo oznámeno občankou NMNM, že odchytila volně pobíhajícího psa na ul. Masarykova. Hlídka si psa převzala a umístila do služebního kotce. Přes veškerou snahu se strážníkům nepodařilo zjistit majitele a pes musel být umístěn do útulku ve Žďáru nad Sázavou.

Dne 18.7.2018 v 17:03 hod. prováděli strážníci na žádost PČR asistenci u agresivního a podnapilého pacienta na urgentním příjmu nemocnice. Po nezbytném ošetření, byl následně za doprovodu strážníků převezen na záchytnou stanici do Jihlavy.

Dne 19.7.2018 v 16:29 hod. řešili strážníci na ul. Kárníkova přestupek proti občanskému soužití, kde docházelo mezi bývalými partnery ke slovnímu napadání. Po zjištění všech nezbytných skutečností, byla věc zadokumentována a předána k projednání příslušnému správnímu orgánu.

Dne 21.7.2018 v 03:40 hod. prováděli strážníci na žádost lékaře urgentního příjmu nemocnice asistenci při převozu podnapilé agresivní pacientky do PZS Jihlava.

Dne 26.7.2018 ve 23:29 hod. bylo strážníkům oznámeno, že v Zahradníkově koutě dochází k rušení nočního klidu reprodukovanou hudbou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v jedné z chatek probíhá oslava narozenin. Přítomné osoby na místě byly upozorněny, že jejich jednáním dochází k rušení nočního klidu, na což hudbu ihned ztišily a oslavu ukončily.

Dne 27.7.2018 v 10:22 hod. bylo prostřednictvím linky 156 oznámeno, že na autobusovém nádraží v Novém Městě na Moravě doutná odpadkový koš. Strážníci ihned vyrazili na místo, kde bylo zjištěno, že v jednom z košů doutnají odpadky, které se podařilo uhasit větším množství vody.

Dne 27.7.2018 ve 22:25 hod. bylo strážníkům oznámeno, že na okraji vozovky pod koupalištěm leží podnapilá osoba. Na místě strážníci zjistili její totožnost a vzhledem k tomu, že nebyla agresivní a se strážníky komunikovala, byla předána příbuzným, kteří se již o ni postarali.