Městská policie

Události za měsíc červen 2021

/ Jiří Hradil

Dne 1.6.2021 bylo strážníkům oznámeno, že v parku Obora leží podnapilá osoba. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o jim známou osobu, která nebyla …

Dne 1.6.2021 bylo strážníkům oznámeno, že v parku Obora leží podnapilá osoba. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o jim známou osobu, která nebyla schopna samostatné chůze ani žádné slovní komunikace. Po provedení nezbytných úkonů byla převezena k vystřízlivění do PZS v Jihlavě.

Dne 7.6.2021 řešili strážníci oznámení z místního OD, že se zde pohybuje osoba bez ochrany úst a nosu, která se dopouští hrubého jednání a napadá pracovníka ostrahy. Strážníci na místě zjistili totožnost muže a po zklidnění celé situace, byla věc vyřešena na místě.

V ranních hodinách dne 13.6.2021 bylo oznámeno na služebnu MP, že u střediska ZD v Nové Vsi se již dva dny nachází černé tele, ke kterému se nikdo nehlásí. Dle místní znalosti strážníci zjistili majitele, který byl ihned vyrozuměn a tele si zajistil.

Dne 13.6.2021 řešili strážníci krádež v OD Penny, kde byl přistižen muž při krádeži drobného zboží. Přítomným strážníků se muž k činu doznal a odcizené zboží vrátil. Nic tak nebránilo tomu, aby byla věc vyřešena na místě pokutou.

Dne 19.6.2021 bylo oznámeno, že v jedné z místních ubytoven dochází k fyzickému napadání mezi dvěma muži. Na místě strážníci oba muže ztotožnili. Po provedení orientační dechové zkoušky bylo zjištěno, že jsou oba pod vlivem alkoholu a spor který mezi sebou měli již vyřešili. Na místě byly ze strany MP provedeny úkony ke zjištění skutečného stavu věci a vzhledem k tomu, že k žádnému napadení již nedocházelo, byla věc vyřešena na místě.

Dne 24.6.2021 byli strážnici svědky dopravní nehody, kde nedošlo k žádnému zranění ani větší škodě na vozidlech. Na místě bylo prováděno usměrňování dopravy do doby, než účastníci nehody odstranili svá vozidla.

Ve večerních hodinách dne 29.6.2021 zasáhla město silná bouřka, strážníci ve spolupráci s HZS a PČR zajišťovali usměrňování dopravy v důsledku popadaných stromů, monitorovali hladiny vodních toků a zajišťovali plynulost dopravy v rámci města a jeho místních části.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.