Události za měsíc červen 2020

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

V nočních hodinách dne 3.7.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v jednom z domů na ul. Drobného dochází k rušení nočního klidu. Strážníci na místě upozornili …

V nočních hodinách dne 3.7.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v jednom z domů na ul. Drobného dochází k rušení nočního klidu. Strážníci na místě upozornili majitele na rušení nočního klidu a stížnosti ze strany spoluobčanů, na což majitel bytu vše ztišil a věc tak mohla být vyřešena na místě.

Dne 4.7.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Hornická se volně pohybuje pes většího vzrůstu. Na místě strážníci psa odchytili a dle místní znalosti ihned vyrozuměli majitele, kterému byl pes předán i s patřičným postihem za porušení vyhlášky města.

Dne 6.7.2020 prováděli strážníci asistenci při dopravní nehodě, ke které došlo za obcí Pohledec, kde prováděli usměrňování dopravy do příjezd složek IZS.

Dne 9.7.2020 v dopoledních hodinách strážníci spatřili na kruhovém objezdu sedět muže, který byl zmatený a dezorientovaný. Následným šetřením bylo zjištěno, že muž utekl z nemocnice, kam byl následně převezen a předán personálu.

Dne 9.7.2020 řešili strážníci drobnou krádež zboží v Penny marketu. Po provedení všech nezbytných úkonů, byla věc vyřešena příkazem na místě.

Dne 11.7. a 12.7. 2020 prováděli strážníci odchyt kuny skalní, kdy v jednom případě se nacházela na ul. Žďárské a v druhém případě v muzeu na Vrat. náměstí. V obou případech byla kuna odchycena a vypuštěna do volné přírody mimo zastavěné území.

Ve dnech 16.7., 26.7. a 28.7.2020 řešili strážníci stížnosti na rušení nočního klidu. Ve všech případech stačilo pachatele upozornit na rušení nočního klidu a ihned svého jednání zanechali.