Události za měsíc červen 2017

Nové Město na Moravě  Sdílet článek na nebo

Dne 2.6.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že na jedné z místních zahrádek se nachází had a majitel žádá strážníky o jeho odchyt. Na místě …

Události za měsíc červen 2017

Dne 2.6.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že na jedné z místních zahrádek se nachází had a majitel žádá strážníky o jeho odchyt. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o užovku obojkovou, kterou strážníci odchytili a vypustili do volné přírody.

Ve večerních hodinách dne 3.6.2017 bylo oznámeno na služebnu MP, že v jedné z místních restaurací dochází k ručení nočního klidu. Po příjezdu hlídky na místo se již v restauraci nikdo nenacházel a personál sdělil, že již zavírá. Obsluha byla strážníky upozorněna na stížnosti na hluk. Vzhledem k tomu, že byla již restaurace uzavřena vyřešili strážníci věc na místě pouze napomenutím.

Dne 9.6.2017 prováděli strážníci asistenci SDH NMNM při otevírání místnosti na chatě Studnice, kde se zasekly dveře za kterými uvízly dvě děti. Hasiči dveře během chvíle otevřely a děti tak mohly ocenit jejich pomoc.

Dne 30.6.2017 bylo strážníkům oznámeno, že v místní části Pohledec volně pobíhají psi. Strážníci věc na místě zadokumentovali a vzhledem k tomu, že se nejednalo o první případ, věc předali příslušnému správním orgánu k projednání.

Ve dvou dnech v měsíci červnu prováděli strážníci MP měření rychlosti v NMNM a jeho místních částech. Celkem bylo zaznamenáno 40 případů překročení povolené rychlosti v obci. Strážníci vše řádně zadokumentovali a předali k projednání na odbor dopravy.