Události za měsíc 2020

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 5.1.2020 ve večerních hodinách, byli strážníci požádáni o pomoc obyvatelkou NMNM, které upadl manžel v jejich bytě na zem a ona sama nebyla schopna …

Dne 5.1.2020 ve večerních hodinách, byli strážníci požádáni o pomoc obyvatelkou NMNM, které upadl manžel v jejich bytě na zem a ona sama nebyla schopna ho zvednou. Strážníci na místě muže zvedli a umístili na lůžko. K žádnému zranění nedošlo.

Dne 8.1.2020 bylo strážníkům oznámeno ženou, že na ul. Sportovní odchytla volně pobíhajícího psa. Dle evidenční známky, kterou měl pes na obojku, nebylo těžké zjistit majitele a psa předat.

Dne 10.1.2020 strážníkům oznámil výpravčí ČD, že v čekárně leží muž a nechce ji opustit. Strážníci na místě vyzvali muže k prokázání totožnosti. Po provedení všech úkonů byl muž následně vyzván k opuštění čekárny, což učinil.

Ve večerních hodinách dne 10.1.2020 prováděli strážníci asistenci hlídce PČR na HU DUO, kde docházelo k vzájemnému napadání dvou mužů. Věc si na místě převzala hlídka PČR.

Dne 14.1.2020 prováděli strážníci asistenci při převozu agresivního pacienta z nemocnice do PZS Jihlava.

Dne 18.1.2020 strážníci odchytli volně pobíhajícího psa na ul. Nečasova. Dle místní znalosti byl pes předán následujícího dne majiteli.

Ve dnech 18.1.- 19.1.2020 probíhal ve Vysočina aréně Světový pohár v běhu na lyžích. Strážníci prováděli ve spolupráci s PČR dohled nad dodržováním veřejného pořádku a zajišťovali bezpečnost silničního provozu. Celá akce proběhla bez větších problémů a incidentů.

Městská policie opětovně upozorňuje řidiče na to, aby sledovali dopravní značení při parkování svých vozidel. V měsíci lednu bylo řešeno celkem 9 případu neoprávněného parkování na vyhrazeném parkovišti. Všechny případy byly vyřešeny na místě a strážníci nemuseli využít odtahové služby.