Události za listopad 2020

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Den 2.11.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v místní části Pohledec, byl odchycen volně pobíhající pes. Strážníci si na místě psa převzali a umístili do služ. …

Den 2.11.2020 bylo strážníkům oznámeno, že v místní části Pohledec, byl odchycen volně pobíhající pes. Strážníci si na místě psa převzali a umístili do služ. kotce. Následným pátráním po majiteli se psa podařilo druhý den předat.

Dne 3.11.2020 ve večerních hodinách prováděli strážníci asistenci PČR při převozu podnapilé osoby do protialkoholní záchytné stanice Jihlava.

Dne 7.11.2020 zaparkoval nepozorný řidič na vyhrazeném parkovišti na ul. Mírová. K odtažení vozidla strážníci nemuseli přikročit, protože se majitel dostavil k vozidlu v době řešení přestupku. Řidiči tak byla uložena pouze pokuta na přestupek v dopravě a nemusel vynaložit další fin. náklady za odtah.

V nočních hodinách dne 18.11.2020 prováděli strážníci asistenci HZS při požáru veřejného osvětlení na ul. Žďárská.

Dne 21.11.2020 řešili strážníci drobnou krádež v obchodním domě, kde došlo k odcizení zboží v hodnotě 180,-Kč. Vzhledem k tomu, že pachatel odcizené zboží vrátil a nebyl v minulosti za obdobný skutek trestán, vyřešili strážníci věc na místě.

Dne 23.11.2020 bylo strážníkům oznámeno, že se v blízkosti komunikace v NMNM nachází sražená srna. Hlídka oznámení ihned prověřila a zjistila, že se zvěř skutečně nachází na uvedených místech a vyrozuměla člena příslušného mysliveckého sdružení, kterému byla zvěř předána.

Městská policie informuje občany, že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách bezpečný přechod dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. Bližší informace u velitele MP, tč. 566 598 441, 776 612 033.