Události za květen 2021

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 11.5.2021 bylo strážníkům oznámeno zaměstnancem fy. Medin, že na jednom z pracovišť se nachází zmije a žádají o MP o její odchyt. Strážníci na …

Dne 11.5.2021 bylo strážníkům oznámeno zaměstnancem fy. Medin, že na jednom z pracovišť se nachází zmije a žádají o MP o její odchyt. Strážníci na místě hada odchytili a vypustili do lesního prostoru mimo zastavěné území.

Dne 13.5.2021 bylo oznámeno na služebnu MP, že před OD Penny market se leží podnapilá osoba. Strážníci na místě zjistili, že se jedná o jim známou osobu, které bylo naměřeno orientační dechovou zkouškou 2,53 ‰ alkoholu v dechu. Jelikož osoba nebyla schopna žádné komunikace ani chůze, byla převezena do protialkoholní záchytné stanice v Jihlavě.

V nočních hodinách dne 13.5.2021 při hlídkové činnosti spatřili strážníci skupinu osob, které znečišťovaly veřejné prostranství v blízkosti sportovní haly. Po zjištění jejich totožnosti, vyřešili strážníci věc na místě uložením pokuty.

Dne 14.5.2021 bylo na žádost PČR prověřeno oznámení, týkající se rušení nočního klidu křikem páva na ul. Kárníkova. Na místě bylo zjištěno, že se zde skutečně nachází páv. Ihned byl vyrozuměn majitel, který si ho odchytil a odvezl pryč.

Dne 17.5.2021 řešili strážníci další případ podnapilé osoby, tentokrát na ul. Masarykova. Orientační dechovou zkouškou strážníci naměřili muži 2,88 ‰ alkoholu v dechu. Strážníkům tak nezbývalo nic jiného, než muže dopravit do PZS Jihlava k vystřízlivění.

V ranních hodinách dne 22.5.2021 bylo strážníkům oznámeno rušení nočního klidu na ul. Masarykova. Na místě strážníci zjistili, že z jednoho bytu je slyšet hlasitý rozhovor několika osob. Po upozornění uživatele bytu na pozdní noční hodinu se přítomné osoby ztišily a rozešly domů.

V večerních hodinách dne 27.4.2021 řešili strážníci oznámení o rušení nočního klidu na ul. Smetanova. Po příjezdu na místo byla z bytu slyšet reprodukovaná hudba. Uživatel bytu byl strážníky upozorněn na noční klid, na což se omluvil a hudbu ihned vypnul. Věc tak mohl být vyřešena strážníky na místě.