Události srpen 2018

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 4.8.2018 v ranních hodinách bylo oznámeno strážníkům, že na Komenského náměstí dochází ke slovnímu napadání mezi mužem a ženou. Po příjezdu na místo bylo …

Dne 4.8.2018 v ranních hodinách bylo oznámeno strážníkům, že na Komenského náměstí dochází ke slovnímu napadání mezi mužem a ženou. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o občany Slovenské republiky, kteří řešili osobní spory. V době přítomnosti strážníků svého jednání zanechali a oba se ve smíru rozešli.

Dne 4.8.2018 v 17:13 hod. bylo strážníkům oznámeno, že po hrázi rybníku Koupaliště jezdí motorové vozidlo. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde byl řidič vozidla ztotožněn a za nerespektování dopravního značení mu byla udělena bloková pokuta.

Dne 5.8.2018 v 23:10 hod. bylo prostřednictvím tísňové linky 158 oznámeno, že v chatové oblasti Zahradníkův kout dochází k rušení nočního klidu. Po příjezdu na místo bylo strážníky zjištěno, že z jedné chaty je hlasitě slyšet reprodukovaná hudba a hluk. Obyvatelé chaty byly upozorněni na rušení nočního klidu a hudbu ihned vypnuli.

Dne 6.8.2018 v 15:55 hod. oznámila občanka z NMNM, že na ul. Dukelská obcházejí domy dva muži a nabízejí změnu dodavatele energií. Strážníkům se na místě podařilo muže zastihnout a ztotožnit. Vzhledem k tomu, že svým jednáním porušili Tržní řád, byla věc předána správnímu orgánu k projednání.

Dne 11.8. 2018 v odpoledních hodinách zajišťovali strážníci usměrňování dopravy na ul. Vlachovická, kde probíhal 4. ročník nadační cyklojízdy “ Na kole dětem“.

Dne 12.8.2018 v 10:39 hod. bylo telefonicky oznámeno zaměstnancem ČD, že na dopravním terminálu spí podnapilý muž. Hlídkou na místě bylo zjištěno, že se jedná o jim známou osobu. Muž byl probuzen a vykázání z prostoru nádraží.

Dne 14.8.2018 v 18:04 hod. bylo oznámeno z obce Hlinné, že zde byl odchycen volně pobíhající pes. Ve večerních hodinách se podařilo zjistit majitele, kterému byl pes následně předán i s postihem za porušení vyhlášky.

Dne 27.8.2018 v dopoledních hodinách prováděli strážníci asistenci při dopravní nehodě na ul. Veslařská.