Události na měsíc leden 2019

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Dne 1.1.2019 v ranních hodinách řešili strážníci fyzické napadení mezi druhem a družkou, ke kterému došlo na HU DUO. Věc strážníci vyřešili na místě. Dne …

Dne 1.1.2019 v ranních hodinách řešili strážníci fyzické napadení mezi druhem a družkou, ke kterému došlo na HU DUO. Věc strážníci vyřešili na místě.

Dne 2.1.2019 bylo oznámeno na služebnu MP, že došlo k pádu oplocení u tělocvičny na ul. Tyršova a je zde omezen průchod chodníku. Na místě zjištěno, že k pádu došlo vlivem povětrnostních podmínek a ihned byla vyrozuměna odpovědná osoba.

Dne 2.1.2019 v odpoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Masarykova leží na zemi muž. Na místě bylo zjištěno, že muž komunikuje, je schopen chůze a nepožaduje žádné lékařské ošetření. Muž byl následně hlídkou dopraven do místa bydliště.

Dne 3.1.2019 bylo oznámeno, že na ul. Sportovní volně pobíhá pes bez majitele. Strážníci psa odchytili a dle místní znalosti vyrozuměli jeho majitele a psa předali.

Dne 4.1.2019 prováděli strážníci na žádost PČR asistenci při ošetření ženy u OD Billa.

Dne 6.1.2019 v nočních hodinách bylo strážníkům oznámeno že na čp. 301 na ul. Drobného dochází k rušení nočního klidu. Na místě zjištěno, že z jednoho bytu je slyšet hlasitěji hudba. Nájemník bytu byl upozorněn na rušení nočního klidu a hudbu ihned vypnul.

Dne 13.1.2019 ve večerních hodinách prováděli strážníci usměrňování dopravy na komunikaci vedoucí do obce Jiříkovice, kde spadl přes cestu strom.

Dne 23.1.2019 bylo strážníky přijato oznámení od muže, který žádal o pomoc při zvednutí ženy, která upadla v bytě na zem a on ji sám nezvedne. Strážníci společně s příslušníky SDH ženu zvedli a uložili do postele po ujištění, že je dotyčná v pořádku a neutrpěla žádné zranění.

Dne 30.1.2019 byl telefonicky oznámeno ženou z NMNM, že se kvůli nahrnutému sněhu nemůže dostat z pozemku. Po příjezdu na místo strážníci sníh vyházeli a oznamovatelka mohla vyjít ven.

V měsíci lednu řešili strážnici Městské policie celkem 15 případů vozidel, která neoprávněně stála na vyhrazených parkovištích. Tímto upozorňujeme řidiče na to, aby si důsledně všímali dopravního značení a míst, kde mohou zaparkovat.