Události za měsíc duben 2019

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Ve večerních hodinách dne 3.4. řešili strážníci fyzické napadení partnerů na jedné z místních ubytoven. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý v podnapilém stavu strážníci …

Ve večerních hodinách dne 3.4. řešili strážníci fyzické napadení partnerů na jedné z místních ubytoven. Vzhledem k tomu, že byl podezřelý v podnapilém stavu strážníci jej převezli do PZS Jihlava a celý případ byl předán k projednání přestupkové komisi.

Dne 8.4.2019 byl v OD Billa přistižen zaměstnanci muž při krádeži drobného zboží. Jelikož se jednalo o jeho první případ protiprávního jednání, byl přestupek vyřešen strážníky na místě uložením pokuty.

Dne 11.4. bylo strážníkům oznámeno, že u domu čp. 731 na ul. Tyršova prosakuje ze země voda. Kontrolou na místě bylo zjištěno, že došlo zřejmě k havárii vodovodního řádu. O celé záležitosti byla neprodleně vyrozuměna vodárenská společnost.

Dne 17.4. řešili strážníci opět fyzické napadení na jedné z ubytoven. I v tomto případě byl podezřelý v podnapilém stavu, kdy mu bylo naměřeno více jak 2 ‰ alkoholu v dechu. Následně byl převezen do PZS Jihlava a jeho protiprávní jednání oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Dne 21.4. bylo oznámeno na služebnu MP, že se před vchodem do areálu nemocnice nachází zmije, které by mohl ohrozit návštěvníky. Hada se podařilo odchytit a následně byl vypuštěn do volné přírody.

Dne 22.4. prováděli strážníci asistenci při převozu agresivního pacienta z nemocnice do PZS Jihlava.

V ranních hodinách dne 23.4. byl na ul. Nádražní spařen muž, který ležel na zemi a nebyl schopen vstát. Muž si stěžoval na bolest hlavy, do které se uhodil pádem o zem. Strážníci na místo ihned přivolali RZS, která muže převezla do nemocnice k ošetření.

V nočních hodinách dne 26.4. strážníci spatřili na autobusovém nádraží skupinu osob, kteří zde dělali hluk a dopouštěli se protiprávního jednání. Po provedení všech nezbytných úkonů byla věc vyřešena na místě.