Měření rychlosti Městskou policií v Novém Městě na Moravě

Jiří Hradil  Sdílet článek na nebo

Městská policie je oprávněna k měření rychlosti na základě ustanovení § 79a zákona číslo 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích.

Na základě ustanovení § 86 odst. 1 písm. d) bod 2 zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, je městská policie oprávněná překročení rychlosti řešit pokutou příkazem na místě.
Úseky, ve kterých měří Městská policie Nové Město na Moravě nejvyšší dovolenou rychlost musí schvalovat Policie České republiky, Dopravní inspektorát. V minulosti bylo prováděno měření v ulicích Nového Města na Moravě, ul. Žďárská, Křičkova, Vlachovická apod. Tyto úseky nejsou v současné době schváleny Policií ČR. Městská policie v současné době pracuje na tom, aby bylo opětovně možno provádět měření rychlosti ve frekventovaný částech města.

Schválené úseky :
Pohledec, Olešná, Rokytno, Petrovice, Slavkovice, ul. Brněnská

 
Dotazník